Wytyczne w zakresie obsługi

Suunto Traverse Alpha Podręcznik użytkownika - 2.0

Wytyczne w zakresie obsługi

Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie – nie uderzać nim o inne przedmioty, nie upuszczać.

W normalnych warunkach użytkowania zegarek nie wymaga serwisowania. Po użyciu opłukać czystą, słodką wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego i dokładnie przetrzeć obudowę miękką, wilgotną szmatką lub irchą.

Należy używać z oryginalnymi akcesoriami firmy Suunto – gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zastosowaniem nieoryginalnych akcesoriów.

PORADA:

Warto zarejestrować swój zegarek Suunto Traverse Alpha w witrynie internetowej www.suunto.com/support, aby otrzymywać spersonalizowane wsparcie.