Powiadomienia

Suunto Traverse Alpha Podręcznik użytkownika - 2.0

Powiadomienia

Powiadomienia

Jeśli zegarek Suunto Traverse Alpha został sparowany z aplikacją Suunto Movescount App (zobacz Aplikacja mobilna Movescount), możesz odbierać na zegarku powiadomienia o połączeniach i wiadomościach oraz powiadomienia push.

notifications Traverse

Aby otrzymywać powiadomienia na zegarku:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT, aby wyświetlić menu opcji.
  2. Przyciskiem LIGHT przewiń menu do pozycji ŁĄCZNOŚĆ i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
  3. Naciskaj przycisk LIGHT, aby przewinąć do opcji Powiadomienia.
  4. Włącz lub wyłącz ją za pomocą przycisku LIGHT.
  5. Aby wyjść, naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT.

Przy włączonych powiadomieniach zegarek Suunto Traverse Alpha emituje sygnał dźwiękowy (zobacz Sygnały dźwiękowe i wibracyjne) i wyświetla ikonę powiadomienia w dolnym wierszu ekranu czasu podczas każdego nowego zdarzenia.

Aby wyświetlać powiadomienia na zegarku:

  1. Naciśnij przycisk START, aby wyświetlić menu startowe.
  2. Za pomocą przycisku START przejdź w menu do pozycji Powiadomienia wył. i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
  3. Przewijaj powiadomienia za pomocą przycisków START lub LIGHT.

Możesz wyświetlić nawet 10 powiadomień. Powiadomienia pozostają na zegarku do czasu, aż usuniesz je z urządzenia mobilnego. Powiadomienia starsze niż jeden dzień zostają ukryte z widoku zegarka.