Sygnały dźwiękowe i wibracyjne

Suunto Traverse Alpha Podręcznik użytkownika - 2.0

Sygnały dźwiękowe i wibracyjne

Sygnały dźwiękowe i wibracyjne

Sygnały dźwiękowe i wibracyjne są stosowane do powiadomień, alarmów i innych ważnych zdarzeń. Można je oddzielnie ustawiać w menu opcji w obszarze OGÓLNE » Dźwięki/wyświetlacz » Dźwięki lub Wibracja.

W przypadku każdego rodzaju sygnału można wybrać jedną z następujących opcji:

  • Wł. wszystkie: wszystkie zdarzenia uruchamiają sygnały dźwiękowe lub wibrację
  • Wył. wszystko: żadne zdarzenie nie uruchamia sygnałów dźwiękowych ani wibracji
  • Przyciski wył.: wszystkie zdarzenia inne niż naciśnięcie przycisku uruchamiają sygnały dźwiękowe lub wibrację