Korzystanie z przycisków

Suunto Traverse Alpha Podręcznik użytkownika - 2.0

Korzystanie z przycisków

Korzystanie z przycisków

Zegarek Suunto Traverse Alpha jest wyposażony w pięć przycisków, które umożliwiają dostęp do wszystkich funkcji.

buttons Traverse

START:

 • naciśnij, by wejść do menu startowego
 • naciśnij, by przerwać lub wznowić rejestrację danych lub działanie licznika czasu
 • naciśnij, by zwiększyć wartość lub przewinąć menu w górę
 • trzymaj naciśnięty, aby rozpocząć nagrywanie lub uzyskać dostęp do listy dostępnych trybów
 • naciśnij i przytrzymaj, by zapisać zarejestrowane dane

NEXT:

 • naciśnij, by zmienić ekran
 • naciśnij, by wprowadzić lub zaakceptować ustawienie
 • naciśnij i przytrzymaj, by wejść do menu opcji lub z niego wyjść

LIGHT:

 • naciśnij, by włączyć podświetlenie
 • naciśnij, by zmniejszyć wartość lub przewinąć menu w dół
 • naciśnij i przytrzymaj, by włączyć latarkę
 • naciśnij, by wyłączyć latarkę

BACK LAP:

 • naciśnij, by wrócić do poprzedniego menu
 • naciśnij, by dodać okrążenie podczas rejestrowania danych
 • naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować lub odblokować przyciski

VIEW:

 • naciśnij, by otworzyć dodatkowe widoki
 • naciśnij i przytrzymaj, by zapisać punkty POI
PORADA:

Podczas zmian wartości można zwiększyć prędkość ich przewijania przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku START lub LIGHT.