Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 9 Användarhandbok

Intensitetszoner

Genom att använda intensitetszoner under träning kan du förbättra din kondition och styrka. Varje intensitetszon anstränger kroppen på ett specifikt sätt, vilket påverkar din kondition och styrka på olika sätt. Det finns fem olika zoner numrerade från 1 (lägsta) till 5 (högsta). Zonerna definieras som procentintervaller baserade på din maximala puls, takt eller kraft.

Det är viktigt att tänka på intensitet när man tränar samt att förstå hur intensiteten ska kännas i kroppen. Glöm inte att alltid värma upp innan du tränar, oavsett intensitetsnivå och aktivitet.

De fem olika intensitetszonerna som används på Suunto 9 är:

Zon 1: Lätt

Att träna i zon 1 är relativt lätt för kroppen. När det gäller konditionsträning är den typen av intensitet endast meningsfull vid rehabiliterande träning, eller för att stärka din grundkondition när du precis börjat motionera eller efter ett längre motionsuppehåll. Vardagsmotion som t.ex. att promenera, gå i trappor, cykla till jobbet o.s.v. utförs normalt sett i den här zonen.

Zon 2: Medel

När du tränar i zon 2 förbättrar du din grundkondition på ett effektivt sätt. Träning med den här intensiteten känns lätt, men längre träningspass kan ha en mycket hög träningseffekt. Majoriteten av all konditionsträning ska utföras i den här zonen. Genom att förbättra din grundkondition skapar du en grund för andra typer av träning, och förbereder din kropp på träningspass med högre intensitet. Långa träningspass i den här zonen förbrukar mycket energi, särskilt från din kropps fettreserver.

Zon 3: Hård

Träning i zon 3 kräver ganska mycket energi och känns ordentligt i kroppen. Träning av den här typen förbättrar din förmåga att röra dig snabbt och effektivt. I den här zonen skapas mjölksyra i kroppen, men i mängder som kroppen kan ta hand om på ett normalt sätt. Du bör endast träna med den här intensiteten ett par gånger i veckan eftersom du utsätter kroppen för hög ansträngning i den här zonen.

Zon 4: Mycket hård

Träning i zon 4 förbereder din kropp på tävlingar och höga hastigheter. Träningspass i den här zonen kan genomföras med en konstant hastighet eller som intervallträning (kombination av korta övningar och pauser). Högintensiv träning förbättrar din kondition snabbt och effektivt, men den kan leda till överträning, vilket i sin tur kan innebära att du måste ta en längre paus från ditt träningsprogram.

Zon 5: Maximal

När din puls når zon 5 under ett träningspass känns din träning extremt tung. Mjölksyra produceras i kroppen mycket snabbare än den kan transporteras bort och du kommer att bli tvungen att stanna efter några minuter. Elitidrottare använder dessa extremt intensiva träningspass i sina träningsprogram på ett mycket kontrollerat sätt. Vanliga motionärer behöver inte använda dem alls.

Pulszoner

Pulszoner definieras som procentintervaller baserade på din maxpuls.

Som standard beräknas din maxpuls med följande ekvation: 220 - din ålder. Om du känner till din maxpuls kan du ändra standardvärdet.

Suunto 9 har standardpulszoner och aktivitetsspecifika pulszoner. Standardzonerna kan användas för alla aktiviteter, men för mer avancerad träning kan du använda specifika pulszoner för löpning och cykling.

Ställa in maxpuls

Ställ in din maxpuls från inställningarna under Träning » Intensiva zoner » Standardzoner.

 1. Tryck på maxpuls (högsta värde, slag per minut) eller tryck på mittknappen.
 2. Ställ in din nya maxpuls genom att svepa uppåt eller nedåt, eller genom att trycka på den övre eller nedre knappen till höger.

Default Max HR

 1. Tryck på ditt val eller tryck på mittknappen.
 2. Svep till höger eller håll mittknappen intryckt för att avsluta skärmen med pulszoner.
OBS:

Du kan även ställa in din maxpuls från inställningarna under Allmänna » Personliga.

Ställ in standardpulszoner

Ställ in dina standardpulszoner från inställningarna under Träning » Intensiva zoner » Standardzoner.

 1. Rulla upp/ner och tryck på skärmen eller mittknappen när den pulszon du vill ändra är markerad.
 2. Ställ in din nya pulszon genom att svepa uppåt eller nedåt, eller genom att trycka på den övre eller nedre knappen till höger.

Default HR zone

 1. Tryck på ditt val eller tryck på mittknappen.
 2. Svep till höger eller håll mittknappen intryckt för att avsluta skärmen med pulszoner.

  OBS:

  Om du väljer Återställ på skärmen för pulszoner återställer du pulszonerna till standardvärdena.

Ställ in aktivitetsspecifika pulszoner

Ställ in dina aktivitetsspecifika pulszoner från inställningarna under Träning » Intensiva zoner » Avancerade zoner.

 1. Tryck på aktiviteten (löpning eller cykling) som du vill redigera eller tryck på mittknappen när aktiviteten är markerad.
 2. Tryck på mittknappen för att aktivera/inaktivera pulszonerna.
 3. Rulla upp/ner och tryck på skärmen eller mittknappen när den pulszon som du vill ändra är markerad.
 4. Ställ in din nya pulszon genom att svepa uppåt eller nedåt, eller genom att trycka på den övre eller nedre knappen till höger.

Advanced HR Zone

 1. Tryck på ditt val eller tryck på mittknappen.
 2. Svep till höger eller håll mittknappen intryckt för att avsluta skärmen med pulszoner.

Använda pulszoner under träning

När du registrerar ett träningspass (se Registrera ett träningspass), och har valt puls som intensitetsmål (se Använder du mål när du tränar), visas en pulszonmätare som är indelad i fem olika sektioner. Mätaren visas i sportlägets yttre kant på skärmen (i alla sportlägen som stöder pulszoner). Mätaren visar i vilken zon du för närvarande tränar genom att denna zon lyser. Pilen på mätaren visar var i zonen du ligger.

Zone gauge

Din klocka meddelar dig när du når din valda målzon. Om din puls är utanför den valda målzonen under träningen så uppmanar klockan dig att öka takten eller att sakta ner.

Guidance SpeedUp Spartan

Dessutom kan en särskild display för intensitetszoner läggas till om du anpassar det aktuella sportläget som du använder. Zondisplayen visar din aktuella pulszon i fältet i mitten, hur länge du har befunnit dig i zonen och hur långt du har kvar (i slag per minut) till nästa högre eller lägre zon. Bakgrundsfärgen på stapeln visar också vilken pulszon du för närvarande tränar i.

Zone display

I träningssammanfattningen får du en sammanställning över hur mycket tid du har tillbringat i varje zon.

Tempozoner

Tempozoner fungerar precis som pulszoner, men intensiteten i din träning baseras på ditt tempo istället för på din puls. Beroende på dina inställningar så visas tempozonerna antingen med metriska eller brittiska måttenheter.

Suunto 9 har fem standardtempozoner som du kan använda. Du kan också definiera din egen.

Tempozoner finns tillgängliga för löpning och cykling.

Ställ in tempozoner

Ställ in dina aktivitetsspecifika tempozoner från inställningarna under Träning » Intensiva zoner » Avancerade zoner.

 1. Tryck på Löpning eller Cykling eller tryck på mittknappen.
 2. Svep eller tryck på den nedre knappen och välj tempozoner.
 3. Svep upp/ner eller tryck på den övre eller nedre knappen. Tryck på mittknappen när den tempozon som du vill ändra på är markerad.
 4. Ställ in din nya tempozon genom att svepa uppåt/nedåt eller genom att trycka på de övre eller nedre knapparna.

  Advanced PaceZones

 5. Tryck på mittknappen för att välja det nya tempozonsvärdet.

 6. Svep åt höger eller tryck och håll nere mittknappen för att lämna vyn för tempozoner.

Så här använder du tempozoner när du tränar

När du registrerar ett träningspass (se Registrera ett träningspass) och har valt tempo som intensitetsmål (se Använda mål när du tränar) visas en tempozonmätare som är indelad i fem sektioner. Dessa fem sektioner visas runt den yttre kanten av skärmen för sportläget. Mätaren anger de tempozon du har valt som ett intensitetsmål genom att lysa upp motsvarande sektion. Pilen på mätaren visar var i zonen du ligger.

Zone gauge

Din klocka meddelar dig när du når din valda målzon. Om ditt tempo är utanför den valda målzonen under träningen så uppmanar klockan dig att öka takten eller att sakta ner.

Guidance SpeedUp Spartan

Dessutom finns det en specifik skärm för tempozoner i standarddisplayen för sportlägen. Zondisplayen visar din aktuella tempozon i fältet i mitten, hur länge du har befunnit dig i zonen och hur långt du har kvar i tempo till nästa högre eller lägre zon. Mittribban tänds också vilket indikerar att du tränar i rätt tempozon.

ZoneDisplay Pace Spartan

I träningssammanfattningen får du en sammanställning över hur mycket tid du har tillbringat i varje zon.

Innehållsförteckning