Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 9 Användarhandbok

Stress och återhämtning

Dina resurser är en god indikation på din kropps energinivåer, det vill säga din förmåga att hantera stress och klara av dagens utmaningar.

Påfrestning och fysisk aktivitet förbrukar dina resurser, medan vila och återhämtning återställer dem. God sömn är avgörande för att försäkra att din kropp har de resurser den behöver.

När dina resursnivåer är höga kommer du förmodligen att känna dig fräsch och energisk. Om du löptränar när dina resurser är höga innebär det att du förmodligen kommer att ha en bra löptur, eftersom din kropp då har den energi som behövs för att anpassa sig och bli starkare.

Möjligheten att registrera dina resurser gör det lättare för dig att hantera dem och använda dem på ett bra sätt. Du kan även använda dina resursnivåer som en guide för att identifiera stress- faktorer, återhämtningsstrategier som är effektiva just för dig samt hur du påverkas av god kosthållning.

Ansträngning och återhämtning använder optiska hjärtsensoravläsningar och för att få dem under dagen måste daglig puls vara aktiverad, se Daglig puls.

Det är viktigt att Maxpuls och Vilopuls är konfigurerade så att de matchar din puls, för att du ska få så exakta avläsningar som möjligt. Som standard är Vilopuls inställd på 60 slag per minut och Maxpuls baseras på din ålder.

Det är enkelt att ändra inställningarna för dessa pulsvärden under ALLMÄNNA -> PERSONLIGA.

TIPS:

Använd din lägsta puls under sömn som din Vilopuls.

Tryck på den nedre, högra knappen för att rulla igenom skärmen för Påfrestning och återhämtning.

SF3 RecoveryDisplay

Mätaren runt den här skärmen indikerar din allmänna resursnivå. Om den är grön så betyder det att du återhämtar dig. Status- och tidsindikatorn visar din aktuella status (aktiv, inaktiv, under återhämtning eller under påfrestning) samt hur länge du har befunnit dig i den statusen. Det här skärmbilden visar hur du har återhämtat dig under de senaste fyra timmarna.

Tryck på mittknappen för att se ett stapeldiagram över dina resurser under de senaste 16 timmarna.

SF3 Resources Graph

De gröna staplarna visar perioder då du har återhämtat dig. Det procentuella värdet är en uppskattning av din aktuella resursnivå.

Innehållsförteckning