Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500,00 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT | VANLIGA FRÅGOR OM SUUNTOS WEBBUTIK

Suunto 9 Användarhandbok - 2.1

Överensstämmelse

CE

Härmed försäkrar Suunto Oy att radioutrustningen av typ OW183 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.suunto.com/EUconformity.

CESCM

Efterlevnad av FCC-reglerna

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användningen omfattas av följande två villkor:

(1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och

(2) enheten måste tillåta alla eventuella störningar som tas emot, inklusive störningar som kan ge oönskade effekter på driften. Denna produkt har testats och funnits överensstämma med FCC-standarderna och är avsedd för användning hemma eller på arbetet.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av Suunto kan medföra att du inte längre får använda denna enhet, i enlighet med FCC:s regler och föreskrifter.

OBS! Utrustningen har testats och rättar sig efter gränserna för digitala enheter i Klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Gränserna är utformade för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras på korrekt sätt och i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar av radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kan inträffa på specifika installationer. Om utrustningen orsakar skadliga störningar av radio- eller TV-mottagning (vilket kan kontrolleras genom att sätta igång och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att åtgärda störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

  • Rikta mottagarantennen åt ett annat håll eller flytta den.
  • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
  • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
  • Kontakta återförsäljaren eller en radio-/TV-tekniker och be om hjälp.

IC

Denna enhet uppfyller licensfria Industry Canada RSS-standard(er). Användningen omfattas av följande två villkor:

(1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och

(2) enheten måste tillåta alla eventuella störningar som tas emot, inklusive störningar som kan ge oönskade effekter på driften.

NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

NCC

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:

(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

(2)第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Innehållsförteckning