Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Vertical Användarhandbok - 1.2

rutter

Du kan skapa en rutt i Movescount, eller importera en rutt som skapats med en annan tjänst.

Så här lägger du till en rutt:

 1. Gå till www.movescount.com och logga in.
 2. Synka Suunto Ambit3 Vertical med Movescount genom att använda Suuntolink och den medföljande USB-kabeln.

Rutter kan också raderas genom Movescount.

Följa en rutt

Du kan navigera en rutt du har överfört till din Suunto Ambit3 Vertical från Suunto Movescount eller en bana som du sparat i din loggbok.

Om det är första gången du använder kompassen måste du kalibrera den (se Kalibreringskompass). När kompassen har aktiverats börjar klockan söka efter en GPS-signal. När klockan hittar en GPS-signal kan du börja följa rutten.

Så här följer du en rutt:

 1. Tryck på Start för att öppna startmenyn.
 2. Skrolla till NAVIGERA med Start Stop och tryck på Next.
 3. Tryck på Next för att öppna Rutter.
 4. Skrolla till rutten du vill navigera med Start Stop eller Light Lock och tryck på Next.
 5. Tryck på NEXT för att välja Navigera. All navigering registreras. Om din klocka har fler än ett sportläge blir du ombedd att välja ett.
 6. Tryck på Framåt eller Bakåt för att välja den riktning du vill navigera i (från den första eller sista ruttpunkten).

route select direction

 1. Börja navigera Klockan meddelar dig när du närmar dig början av rutten.

route begin

 1. Klockan meddelar dig när du är framme vid målet.
TIPS:

Du kan också börja följa en rutt när en aktivitet registreras (se Navigera under träning).

Under pågående navigering

Under navigering kan du trycka på View för att bläddra mellan följande vyer:

 1. Fullständig banöversikt som visar hela rutten
 2. Inzoomad vy av rutten. Den inzoomade vyskalan är 100 m som standard, men kan vara större om du befinner dig långt från rutten. Du kan ändra den inzoomade vyns kartriktning i klockans inställningar under ALLMÄNNA » Karta. Alternativen är:
 3. Framåt upp: Visar banan med din kurs uppåt.
 4. Norr up: Visar banan med norr uppåt.
 5. Vy över stigningsprofil

Fullständig banvy

I den fullständiga banvyn visas följande information:

 • (1) Pil som visar var du befinner dig och pekar i den riktning du rör dig
 • (2) Nästa ruttpunkt längs rutten
 • (3) Första och sista ruttpunkt längs rutten
 • (4) Närmaste intressepunkt visas som en ikon
 • (5) Skala för den fullständiga banvyn

fulltrack view

OBS:

I den fullständiga banvyn är norr alltid uppåt.

Vy över höjdprofil

I vyn över höjdprofilen visas följande information:

 1. Total stigning
 2. Realtidsprofil med en prickad lodrätt linje som visar aktuell plats
 3. Kvarstående stigning

ascent profile Ambit3

Innehållsförteckning