Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Vertical Användarhandbok - 1.2

Inställning

Så här börjar du använda klockan:

  1. Håll Start Stop intryckt för att aktivera enheten.
  2. Tryck på Start Stop eller Light Lock för att bläddra till det språk du vill ha och tryck Next för att välja.

select language

  1. Följ anvisningarna i startguiden för att slutföra grundinställningarna. Ange värden med Start Stop eller Light Lock och tryck Next för att acceptera och fortsätta till nästa steg.

startup wizard Traverse

När du har slutfört inställningarna laddar du klockan med den medföljande USB-kabeln tills batteriet är helt laddat.

connect USBcable

OBS:

Om en blinkande batterisymbol visas måste Suunto Ambit3 Vertical laddas innan den startas.

Innehållsförteckning