Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Vertical Användarhandbok - 1.2

FusedAlti

FusedAltiTM ger en höjdangivelse som är en kombination av GPS- och barometerhöjd. På så sätt minimeras effekten av tillfälliga fel och missvisningsfel i den slutliga höjdangivelsen.

OBS:

Som standard mäts höjden med FusedAlti under träning och navigering med GPS. När GPS:en är avstängd, mäts höjden med barometersensorn.

När enheten är i läget Tid kan du använda FusedAlti för att söka efter ett nytt referensvärde för barometerhöjd. GPS:en aktiveras då i högst 15 minuter.

Så här söker du efter ett nytt referensvärde med FusedAlti:

  1. Håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
  2. Skrolla till HÖJD med Light Lock och öppna med Next.
  3. Skrolla till Automatisk justering med Light Lock och tryck på Next för att aktivera. GPS:en aktiveras och enheten börjar beräkna höjden med hjälp av FusedAlti.
OBS:

Vid goda förhållanden tar det fyra till tolv minuter innan FusedAlti aktiveras. Under den tiden visar Suunto Ambit3 Vertical barometerhöjd tillsammans med symbolen ~ för att indikera att angivelsen kanske inte är korrekt.

Innehållsförteckning