Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Vertical Användarhandbok - 1.2

Hitta tillbaka

Med Hitta tillbaka (track back) kan du färdas tillbaka på samma rutt när som helst under ett träningspass. Suunto Ambit3 Vertical skapar tillfälliga ruttpunkter för att leda dig tillbaka till din startpunkt.

Så här använder du Hitta tillbaka under träning:

  1. När du har aktiverat ett sportläge med GPS håller du Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
  2. Tryck på Next för att välja NAVIGERA.
  3. Skrolla till Rutt tillbaka med Start Stop och välj med Next.

Nu kan du börja navigera tillbaka samma väg som med ruttnavigering. Mer information om ruttnavigering finns i Följa en rutt.

Hitta tillbaka kan också användas från loggboken för träningspass som använder GPS-data. Följ samma process som när du navigerar en rutt. Skrolla till Loggbok istället för Rutter och välj en logg för att börja navigera.

Innehållsförteckning