Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Vertical Användarhandbok - 1.2

Stoppur

Du kan aktivera eller inaktivera stoppuret på startmenyn.

Så här aktiverar du stoppuret:

 1. Tryck på Start Stop för att öppna startmenyn.
 2. Rulla till DISPLAYER med Light Lock och tryck på Nästa.
 3. Rulla till Stoppur med Light Lock och tryck på Nästa.

Nu kan du börja använda stoppuret. Tryck på Nästa om du vill återgå till skärmen Tid. När du vill gå tillbaka till stoppuret trycker du på Nästa för att rulla igenom skärmarna.

Så här använder du stoppuret:

 1. Tryck på Start Stop på den aktiverade stoppursskärmen för att starta tidtagningen.
 2. Tryck på Back Lap för att löpa ett varv, eller på Start Stop för att pausa stoppuret. Om du vill se varvtiderna trycker du på Back Lap när stoppuret är pausat.
 3. Tryck på Start Stop för att fortsätta.
 4. Om du vill nollställa tiden håller du Start Stop intryckt när stoppuret är pausat.

using stopwatch Ambit3

När stoppuret är aktiverat kan du:

 • trycka på Visa för att växla mellan tidtagning och varvtid på skärmens nedersta rad
 • växla till läget Tid med Nästa
 • öppna alternativmenyn genom att hålla Nästa intryckt

Inaktivera stoppuret när du inte längre vill se det.

Så här inaktiverar du stoppuret:

 1. Tryck på Start Stop för att öppna startmenyn.
 2. Rulla till DISPLAYER med Light Lock och tryck på Nästa.
 3. Rulla till Stoppa stoppur med Light Lock och tryck på Nästa.

Innehållsförteckning