Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Vertical Användarhandbok - 1.2

Skärmar

Suunto Ambit3 Vertical är utrustad med funktioner som kompass (se Kompass) och stoppur (se Stoppur). Du kan växla mellan de olika skärmarna genom att trycka på Nästa. Vissa av skärmarna visas permanent, medan andra kan visas och döljas efter dina önskemål.

Så här visar och döljer du skärmar:

 1. Tryck på Start Stop för att öppna startmenyn.
 2. Rulla till Displayer med Light Lock och tryck på Nästa.
 3. Aktivera eller inaktivera en funktion i listan genom att rulla till den med Start Stop eller Light Lock och trycka på Nästa. Håll Nästa intryckt när du vill stänga skärmmenyn.

Sportlägena (se Sportlägen) innehåller flera skärmar som du kan anpassa så att de visar olika typer av information medan du tränar.

Justera skärmkontrasten

Du kan öka eller minska skärmkontrasten i klockinställningarna på din Suunto Ambit3 Vertical.

Så här justerar du skärmkontrasten:

 1. Håll Nästa intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Tryck på Nästa för att öppna de Allmänna inställningarna.
 3. Tryck på Nästa för att välja Ljud/skärm.
 4. Rulla till Skärmens kontrast med Light Lock och bekräfta med Nästa.
 5. Öka kontrasten med Start Stop eller minska den med Light Lock.
 6. Håll Nästa intryckt för att avsluta.

Invertera färgen på skärmen

Du kan invertera färgen på skärmen mellan mörk och ljus via inställningarna på klockan eller i Movescount. Du kan även använda standardgenvägen Visa (se Knappar och menyer). Du kan också ställa in skärmfärgen för sportlägena i Movescount.

Så här inverterar du skärmen i klockinställningarna:

 1. Håll Nästa intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Tryck på Nästa för att öppna de Allmänna inställningarna.
 3. Tryck på Nästa för att välja Ljud/skärm.
 4. Rulla till Invertera skärm med Start Stop och invertera med Nästa.

Innehållsförteckning