Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Vertical Användarhandbok - 1.2

Stigningshistorik

Suunto Ambit3 Vertical övervakar din stigningshistorik baserat på dina registrerade Moves. Stigningshistoriken ger dig en fullständig bild av din höjdstigning, både per dag och totalt.

Stigningshistoriken är en standardskärm som du öppnar med Next. Se Skärmar för mer information om att visa och dölja skärmar.

ascent history

På skärmen för stigningshistorik har du fyra vyer som du kan välja mellan med View. Vyn visar din stigning de senaste sju dagarna med idag längst till höger.

ascent history 1week

Nästa vy visar din stigning under 30 dagar från och med det datum som visas högst upp på skärmen. Du kan återställa startdatumet genom att trycka på Back Lap.

ascent history 2month

Efter 30-dagarsvyn får du en sammanfattning av det aktuella kalenderåret. Varje kolumn representerar en månad.

ascent history 3year

Den sista vyn visar din totala stigning (under hela tiden du använt klockan). Den mittersta raden visar den totala stigningstiden och den understa raden visar den totala stigningen.

ascent history 4alltime

Innehållsförteckning