Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Vertical Användarhandbok - 1.2

Servicemenyn

Öppna servicemenyn genom att hålla Back Lap och Start Stop intryckta samtidigt.

service menu Ambit3

Servicemenyn innehåller följande funktioner:

 • Info:
  • Air pressure: visar aktuellt absolut lufttryck och aktuell temperatur.
  • BLE: visar aktuell version av Bluetooth Smart.
  • Version: visar aktuell version av program- och maskinvara.
 • Test:
  • LCD test: testa att LCD-skärmen fungerar på rätt sätt.
  • Vibration test: testa att vibrationsaviseringar fungerar på rätt sätt.
 • Action:
  • Power off: sätta klockan i viloläge.
  • GPS reset: återställa GPS:en
  • Clear data: rensa kalibrering av återhämtningstest och ta bort stigningshistorik
OBS:

Power off är ett lågenergiläge. Återaktivera klockan genom att ansluta USB-kabeln (och strömkällan) till den. Guiden för grundinställningar visas. Alla inställningar utom tid och datum behålls. Bekräfta inställningarna med hjälp av startguiden.

OBS:

Klockan växlar till energisparläge om den inte använts under tio minuter. Klockan återaktiveras vid rörelse.

OBS:

Innehållet på servicemenyn kan, i samband med uppdatering, komma att ändras utan föregående meddelande.

Återställa GPS

Om GPS:en inte hittar någon signal, kan du återställa GPS-data på servicemenyn.

Så här återställer du GPS:en:

 1. Skrolla till Action med Light Lock och öppna med Next i servicemenyn.
 2. Tryck på Light Lock för att skrolla till GPS reset och öppna med Next.
 3. Tryck på Start Stop och bekräfta GPS-återställning eller tryck på Light Lock om du vill avbryta.
OBS:

När du återställer GPS:en återställs alla GPS-data, kompasskalibreringsvärden och återhämtningstider. Sparade loggar raderas inte.

Innehållsförteckning