Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Потребителско ръководство - 2.5

Мониторинг на дейността

Освен времето за възстановяване, показано в лога на вашата тренировка, Suunto Ambit3 Run наблюдава цялата ви дейност - както тренировката, така и ежедневната ви дейност. Мониторингът на дейността ви дава цялостна картина на вашата дейност, изгорените калории и времето за възстановяване.

Мониторингът на дейността е достъпен като дисплей по подразбиране в Time. Можете да видите дисплея, като натиснете бутона Next (последен дисплей).

Можете да покажете/скриете мониторинга на дейността от старт менюто от Displays (Дисплеи) » Activity (Дейност). Превключване с бутона Next.

Дисплеят за мониторинг на дейността има три изгледа, които можете да сменяте, като натиснете бутона View.

activity monitor

  • Activity today (Днешна дейност): изразходени калории днес; пунктираната линия върху стълбовата диаграма показва средно дневните изразходени калории за последните седем дни, без тези от днес
  • Week activity (Дейност тази седмица): ежедневно изразходване на калории за последните седем дни, включително от днес, са най-вдясно; пунктираната линия върху стълбовата диаграма показва средно дневното изразходване на калории за последните седем дни, без да се включват тези от днес
  • Recovery time (Време за възстановяване): време за възстановяване за следващите 24 часа въз основа на записаните тренировки и ежедневната дейност

Table of Content