Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Потребителско ръководство - 2.5

Компас

Suunto Ambit3 Run разполага с дигитален компас, който ви позволява да се ориентирате спрямо магнитния север. Компасът с компенсация за наклон ви дава точни числа, дори когато не е хоризонтиран.

Можете да покажете/скриете дисплея на компаса от менюто с опциите, докато сте в спортен режим от ACTIVATE (АКТИВИРАЙ) » Compass (Компас).

Дисплеят на компаса включва следната информация:

 • среден ред: направление на компаса в градуси
 • долен ред: промяна на изгледа за настоящата посока на движение в кардинални числа за задаване на време или изтриване на информацията с бутона View

compass Ambit3

Компасът ще влезе в режим за пестене на енергия след една минута. Можете да го активирате повторно с бутона Start Stop.

Задаване на деклинация

За да си гарантирате точни отчитания от компаса, задайте точна стойност на деклинация.

Картите на хартия сочат към географския север. Компасите обаче сочат към магнитния север – област над Земята, където действат нейните магнитни полета. Тъй като магнитният север и географският север не са на едно и също място, трябва да зададете деклинация в своя компас. Ъгълът между магнитния и географския север е вашата деклинация.

Стойността на деклинацията е указана на повечето карти. Местонахождението на магнитния север се променя всяка година, така че можете да намерите най-актуалната и точна стойност на деклинация по интернет (например от www.magnetic-declination.com).

Картите за ориентиране обаче са нарисуване спрямо магнитния север. Това означава, че когато използвате карти за ориентиране, трябва да изключите корекцията на деклинацията, като зададете стойност на деклинация от 0 градуса.

За задаване на стойността на деклинация:

 1. Задръжте бутона Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Натиснете бутона Next, за да влезете в general (общи).
 3. Превъртете до Compass (Компас) с бутона Light Lock и изберете с бутона Next.
 4. Превъртете до Declination (Деклинация) с бутона Light Lock и изберете с бутона Next.
 5. Изключете деклинацията, като изберете (–) или изберете W (З) (запад) или E (И) (изток).
 6. Задайте стойност на деклинация с бутона Start Stop или Light Lock.
 7. Натиснете бутона Next, за да потвърдите настройката.

setting declination Ambit3

подшушвам:

Можете също така да влезете в настройките на компаса, като задържите бутона View натиснат в режим Compass.

Калибриране на компаса

Ако не сте използвали компаса преди, трябва първо да го калибрирате. Завъртете и наклонете часовника в различни посоки, докато не издаде звук, с който показва, че калибрацията е приключила.

calibrating compass Ambit3

Ако вече сте калибрирали компаса и желаете да го калибрирате повторно, можете да отворите опцията за калибрация от менюто с опции.

Ако калибрацията е успешна, ще се покаже текстът Calibration successful (Успешна калибрация). Ако калибрацията не успее, ще се покаже текстът Calibration failed (Неуспешна калибрация). За да опитате калибрацията повторно, натиснете бутона Start Stop.

За да стартирате калибрацията на компаса ръчно:

 1. Задръжте бутона Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Изберете GENERAL (ОБЩИ) с бутона Next.
 3. Превъртете до Compass (Компас) с бутона Light Lock и изберете с бутона Next.
 4. Натиснете бутона Next, за да изберете Calibration (Калибрация).

Задаване на заключване на посока

Можете да маркирате посоката към своята цел спрямо севера с функцията за заключване на посока.

За да заключите посока:

 1. С активен компас дръжте часовника пред себе си и се обърнете към целта.
 2. Натиснете бутона Back Lap, за да заключите текущите градуси, показвани на часовника, като посока.
 3. Един празен триъгълник указва заключената посока спрямо индикатора за север (плътен триъгълник).
 4. Натиснете бутона Back Lap, за да изчистите заключената посока.

setting bearing lock Ambit3

бележка:

Когато използвате компаса в режим за тренировка, бутонът Back Lap само заключва и изчиства посоката. Излезте от изгледа с компас, за да направите обиколка с бутона Back Lap.

Table of Content