Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Потребителско ръководство - 2.5

Видове POD и сензори за сърдечен ритъм

Сдвоете вашия Suunto Ambit3 Run с POD за крак, съвместим с Bluetooth® Smart, за да получавате допълнителна информация по време на упражненията.

Suunto Smart сензорът, включен в пакета на вашия Suunto Ambit3 Run (незадължителен) вече е сдвоен. Сдвояването се изисква само, ако искате да използвате различен сензор за сърдечен ритъм, съвместим с Bluetooth Smart.

Сдвояване на видовете POD и сензорите за сърдечен ритъм

Процедурите за сдвояване могат да се различават в зависимост от типа POD или сензора за сърдечен ритъм. Моля, вижте потребителското ръководство на устройството, което сдвоявате с вашия Suunto Ambit3 Run, преди да продължите.

За сдвояване с POD или сензор за сърдечен ритъм:

 1. Активирайте POD или сензора за сърдечен ритъм. Ако сдвоявате Suunto Smart сензор, вижте Поставяне в Suunto Smart сензор.
 2. Задръжте бутона Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 3. Превъртете до Pair (Сдвояване) с бутона Light Lock и го изберете с бутона Next.
 4. Превъртете опциите с бутона Start Stop и Light Lock и натиснете бутона Next, за да изберете POD или сензор за сърдечен ритъм за сдвояване.
 5. Дръжте вашия Suunto Ambit3 Run близо до устройството, с което го сдвоявате, и изчакайте Suunto Ambit3 Run да ви уведоми, че сдвояването е било успешно. Ако сдвояването е неуспешно, натиснете бутона Start Stop, за да опитате отново, или бутона Light Lock, за да се върнете към настройката за сдвояване.

pairing pod Ambit3Run

Използване на POD за крак

Когато използвате POD за крак, POD-ът се калибрира автоматично с GPS на кратки интервали по време на тренировка. POD-ът за крак обаче винаги остава източник на скорост и разстояние, когато е сдвоен и активен в дадения спортен режим.

Автоматичната калибрация на POD-а за крак е включена по подразбиране. Може да се изключи в менюто с опции за спортен режим под Activate (Активиране), ако POD-ът за крак е сдвоен и се използва за избрания спортен режим.

За по-точно измерване на скоростта и разстоянието, можете ръчно да калибрирате POD-а за крак. Извършете калибрацията върху точно измерено разстояние, например на 400-метрова писта за бягане.

За калибриране на POD за крак със Suunto Ambit3 Run:

 1. Прикрепете POD-а за крак към обувката си. За повече информация вижте потребителското ръководство на POD-а за крак, който използвате.
 2. Изберете спортен режим (например Running (Бягане)) от старт менюто.
 3. Започнете да бягате с нормалното си темпо. Когато прекосите стартовата линия, натиснете бутона Start Stop, за да започнете записване.
 4. Пробягайте разстояние от 800–1000 метра с нормалното си темпо (например две обиколки на 400-метрова писта).
 5. Натиснете бутона Start Stop, когато достигнете финиш-линията, за да прекъснете записването.
 6. Натиснете бутона Back Lap, за да прекратите записването. След като прекратите тренировката, запишете лога, като натиснете бутона Start Stop. Ако не желаете да записвате този лог, натиснете бутона Light Lock. Превъртете с бутона Next през изгледите с обобщения, докато достигнете обобщението за разстояние. Регулирайте разстоянието, показвано на дисплея, до реалното разстояние, което сте пробягали, с бутона Start Stop и Light Lock. Потвърдете с бутона Next.
 7. Потвърдете калибрацията на POD-а, като натиснете бутона Start Stop. Вашият POD за крак вече е калибриран.
бележка:

Ако връзката с POD-а за крак е била нестабилна по време на тренировката за калибриране, може да не успеете да регулирате разстоянието в обобщението за разстояние. Уверете се, че POD-ът за крак е прикрепен правилно и в съответствие с инструкциите и опитайте отново.

Ако бягате без POD за крак, пак можете да получавате ритъм на бягане от китката си. Ритъмът на бягане, измерван от китката, се използва заедно с FusedSpeed (виж FusedSpeed) и е винаги включен в определени спортни режими като бягане, бягане по път, бягане на пътека, ориентиране и лека атлетика.

Ако в началото на тренировка бъде открит POD за крак, ритъмът на бягане, измерван от китката, е изместен от ритъма, измерван от POD-а за крак.

Table of Content