Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Потребителско ръководство - 2.5

Автопауза

Autopause (Автопауза) прекъсва записването на тренировката ви, когато скоростта ви е по-ниска от 2 км/ч. Когато скоростта ви се увеличи до повече от 3 км/ч, записването ще продължи автоматично.

Можете да включвате или изключвате Autopause (Автопауза) за всеки спортен режим в Movescount от разширените настройки за спортен режим.

Можете да включвате или изключвате Autopause (Автопауза) по време на тренировка без никакъв ефект върху вашите настройки в Movescount.

За да включите/изключите Autopause (Автопауза) по време на тренировка:

  1. Докато сте в спортен режим, задръжте бутона Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
  2. Превъртете до Activate (Активиране) с бутона Light Lock и го изберете с бутона Next.
  3. Превъртете до Autopause (Автопауза) с бутона Start Stop и я изберете с бутона Next.
  4. Превключете на включено/изключено с бутона Start Stop или Light Lock.
  5. Задръжте бутона Next натиснат за изход.

Table of Content