Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Потребителско ръководство - 2.5

Обратно проследяване

С Track back (Обратно проследяване) можете да се върнете към всяка точка от вашия маршрут по време на тренировка. Suunto Ambit3 Run създава временни маркери, които да ви насочват обратно до вашата начална точка.

За обратно проследяване по време на тренировка:

  1. Докато сте в спортен режим, използващ GPS, задръжте бутона Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
  2. Натиснете бутона Next, за да изберете Navigation (Навигация).
  3. Превъртете до Track back (Обратно проследяване) с бутона Start Stop и го изберете с бутона Next.

Сега можете да стартирате навигация по пътя, по който сте дошли с навигацията по маршрут. За повече информация относно навигацията по маршрут вижте Навигиране по маршрут.

Track back (Обратно проследяване) може да се използва и от бележника с логове с тренировки, които включват GPS. Следвайте същата процедура както при Навигиране по маршрут. Превъртете до Logbook (Бележник с логове), вместо до Routes (Маршрути), и изберете лог, за да започнете навигацията.

Table of Content