Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Потребителско ръководство - 2.5

Table of Content
Table of Content

Автопревъртане

Наглася часовника ви за автоматично превъртане между дисплеите на спортните режими по време на тренировка, като използва Autoscroll (Автопревъртане).

В Movescount можете да включвате или изключвате Autoscroll (Автопревъртане) за всеки спортен режим и да определите колко дълго да се показват дисплеите.

Можете да включвате или изключвате Autoscroll (Автопревъртане) по време на тренировка без това да влияе върху вашите настройки в Movescount.

За да включите/изключите Autoscroll (Автопревъртане) по време на тренировка:

  1. Докато сте в спортен режим, задръжте бутона Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
  2. Превъртете до Activate (Активиране) с бутона Light Lock и го изберете с бутона Next.
  3. Превъртете до Autoscroll (Автопревъртане) с бутона Start Stop и го изберете с бутона Next.
  4. Превключете на включено/изключено с бутона Start Stop или Light Lock.
  5. Задръжте бутона Next натиснат за изход.

Table of Content