Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 R Gabay sa User - 2.0

Paggamit sa stopwatch

Upang gamitin ang stopwatch:

  1. Sa in-activate na stopwatch display, pindutin ang Start Stop upang simulan ang pagsusukat sa oras.
  2. Pindutin ang Back Lap upang makapag-lap, o pindutin ang Start Stop upang i-pause ang stopwatch. Upang tingnan ang mga oras ng lap, pindutin ang Back Lap kapag naka-pause ang stopwatch.
  3. Pindutin ang Start Stop para magpatuloy.
  4. Upang i-reset ang oras, pindutin nang matagal ang Start Stop kapag naka-pause ang stopwatch.

using stopwatch Ambit2

Habang tumatakbo ang stopwatch, maaari mong:

  • pindutin ang View upang lumipat sa pagitan ng oras at lap time na pinapakita sa ibabang hanay ng display.
  • lumipat sa time mode gamit ang Next.
  • pumasok sa menu ng mga opsyon sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa Next.

Inhaltsverzeichnis