Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 R Gabay sa User - 2.0

Mga karagdagang opsyon sa sport mode

Kapag pinili ang isang sport mode, pindutin nang matagal ang Next upang ma-access ang mga karagdagang opsyon na gagamitin sa iyong pag-eehersisyo.

additional options

 • Piliin ang Navigation (Nabigasyon) para ma-access ang mga sumusunod na opsyon:

  • Piliin ang Track back (Mag-track pabalik) para mabalikan ang ruta mo sa kahit anong punto sa iyong pag-eehersisyo.
  • Piliin ang Find back (Hanapin ang pabalik) para mag-navigate pabalik sa simulang punto ng ehersisyo mo.
  • Piliin ang Location (Lokasyon) upang suriin ang mga coordinate ng kasalukuyan mong lokasyon, o i-save ito bilang POI.
  • Piliin ang mga POI (Points of interest) para mag-navigate sa isang POI.
  • Piliin ang Routes (Mga Ruta) para mag-navigate sa isang ruta.
  • Piliin ang Logbook (Logbook) upang pumunta sa isang ruta sa isa sa iyong mga naka-save na log na may mga GPS data.
 • Piliin ang Activate (I-activate) para i-on o i-off ang mga sumusunod na feature:

  • Piliin ang Interval off/on (Naka-off ang interval/Naka-on ang interval) para i-activate o i-deactivate ang timer ng interval. Maidaragdag ang timer ng interval sa mga custom na sport mode sa Movescount. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Paggamit sa timer ng interval.
  • Piliin ang Autopause off/on (Naka-off ang autopause/Naka-on ang autopause) para i-activate o i-deactivate ang autopause.
  • Piliin ang Autoscroll off/on (Naka-off ang autoscroll/Naka-on ang autoscroll) para i-activate o i-deactivate ang autoscroll.
  • Piliin ang HR limits off/on (Naka-off ang mga limit ng HR/Naka-on ang mga limit ng HR) para itakda ang mga HR limit na naka-on o naka-off. Ang mga bilang ng heart rate limit ay matutukoy sa Movescount.
  • Piliin ang Compass off/on (Naka-off ang compass/Naka-on ang compass) para i-activate o i-deactivate ang compass. Kapag na-activate ang compass habang nag-eehersisyo, ipinapakita ito bilang karagdagang display pagkatapos ng sport mode.

Inhaltsverzeichnis