Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 R Gabay sa User - 2.0

Paggamit sa timekeeping ng GPS

Tinatama ng timekeeping ng GPS ang pagkakaiba sa pagitan ng oras sa iyong Suunto Ambit2 R at ng GPS. Awtomatikong tinatama ng GPS ang oras minsan bawat araw, o matapos mong mano-manong maayos ang oras. Itinatama din ang dalawahang oras.

PAALALA:

Tinatama ng timekeeping ng GPS ang mga minuto at segundo, ngunit hindi ang oras.

PAALALA:

Tinatama ng timekeeping ng GPS nang tumpak ang oras, kung mas mababa sa 7.5 minuto ang mali nito. Kung mahigit doon ang mali sa oras, itatama ito ng timekeeping ng GPS sa pinakamalapit na 15 minuto.

Naka-activate ang timekeeping ng GPS bilang default. Para i-deactivate ito:

  1. Sa menu ng mga opsyon, pumunta sa General (Pangkalahatan), at pagkatapos sa Time/date (Oras/petsa) at sa GPS timekeeping (GPS Timekeeping).
  2. I-set ang alarma sa naka-on o naka-off gamit ang Start Stop o Light Lock. I-accept gamit ang Next.
  3. Bumalik sa mga setting gamit ang Back Lap, o pindutin nang matagal ang Next para lumabas mula sa menu ng mga opsyon.

setting GPS timekeeping

Inhaltsverzeichnis