Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 R Gabay sa User - 2.0

Pagse-set ng bearing lock

Maaari mong markahan ang direksyon tungo sa iyong puntirya na kaugnay ng Hilaga gamit ang bearing lock na feature.

Para i-lock ang bearing:

  1. Kapag aktibo ang compass, hawakan ang relo sa iyong harapan at umikot papunta sa puntirya mo.
  2. Pindutin ang Back Lap para i-lock ang kasalukuyang degree na ipinapakita sa relo bilang bearing mo.
  3. Sinasabi ng tatsulok na walang laman ang naka-lock na bearing, alinsunod sa indicator ng Hilaga (solid na tatsulok).
  4. Pindutin ang Back Lap para i-clear ang bearing lock

setting bearing lock Ambit2

PAALALA:

Habang ginagamit ang compass sa mode na ehersisyo, ang Back Lap na button ay magla-lock lang at maki-clear ang bearing. Lumabas mula sa compass view para makapag-lap gamit ang Back Lap.

Inhaltsverzeichnis