Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 R Gabay sa User - 2.0

Pag-alam sa iyong lokasyon

Suunto Ambit2 R pinahihintulotan kang alamin ang mga coordinate ng kasalukuyan mong lokasyon gamit ang GPS.

Para alamin ang iyong lokasyon:

  1. Maglagay ng sport mode na may naka-activate na GPS at pindutin nang matagal ang Next para mapuntahan ang menu ng mga opsyon.
  2. Mag-scroll sa Navigation (Nabigasyon) gamit ang Start Stop at ilagay ito gamit ang Next.
  3. Pindutin ang Next upang piliin ang Location (Lokasyon).
  4. Pindutin ang Next upang piliin ang Current (Kasalukuyan).
  5. Ang relo ay magsisimulang humanap ng GPS signal at ipapakita ang Nakahanap ng GPS makaraang makakuha ng signal. Pagkatapos noon, ang kasalukuyan mong coordinates ay ipapakita sa display.

checking location AMBIT2 R

TIP:

Maaari mo ring alamin ang iyong lokasyon habang nagre-record ka ng ehersisyo sa pamamagitan ng patuloy na pagpindot sa Next para mapuntahan ang menu ng mga opsyon.

Inhaltsverzeichnis