Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 R Gabay sa User - 2.0

Paggamit sa backlight at button lock

Ang pagpindot sa - Light ay nag-a-activate din sa backlight. Mapapalitan mo ang galaw ng backlight sa mga setting ng relo sa ilalaim ng General (Pangkalahatan) / Tones (Mga Tunog) / Backlight (Backlight).

Kapag nasa Light Lock maila-lock at maia-unlock ang mga button. Mapapalitan mo ang galaw ng button lock sa mga setting ng relo sa ilalaim ng General (Pangkalahatan) / Tones (Mga Tunog) / Button lock (Lock ng buton).

backlight button lock

TIP:

Piliin ang Actions only (Mga aksyon lang) para sa mga sport mode para maiwasan ang aksidenteng pagsisimula o pagpapahinto ng iyong log. Kapag naka-lock ang mga button na Back Lap at Start Stop, maaari mo pa ring i-activate ang backlight sa pamamagitan ng pagpindot sa Light Lock, magpapalit-palit ng display sa pamamagitan ng pagpindot sa Next at mga view sa pamamagitan ng pagpindot sa View.

Inhaltsverzeichnis