Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | KOSTENLOSE RETOUREN | DER SUUNTO CUSTOMIZER IS ZURÜCK

Suunto Ambit2 R Gabay ng Gumagamit - 2.0

Pagka-calibrate sa compass

Hihingin sa iyo ng Compass mode na i-calibrate ang compass bago mo simulang gamitin ito. Kung nai-calibrate mo na ang compass at nais mong i-recalibrate ito, maaari mong buksan ang opsyon sa pag-calibrate sa menu ng mga opsiyon.

Para i-calibrate ang compass:

  1. Pindutin nang matagal ang Next upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
  2. Mag-scroll sa general (pangkalahatan) gamit ang Light Lock at pumasok gamit ang Next.
  3. Mag-scroll sa Compass (Compass) gamit ang Start Stop o Light Lock at pumasok gamit ang Next.
  4. Pindutin ang Next upang piliin ang Calibration (Pagka-calibrate).
  5. Ikutin at ikiling ang relo sa iba-ibang direksyon hanggang sa mag-beep ito, na nagsasabing tapos na ang pagka-calibrate.

calibrating compass Ambit2

Kung matagumpay ang pagka-calibrate, ang mga salitang Calibration successful (Tagumpay ang pagka-calibrate) ay ipapakita. Kung hindi matagumpay ang pagka-calibrate, ang mga salitang Calibration successful (Di-tagumpay ang pagka-calibrate) ay ipapakita. Para muling subukan ang pagka-calibrate, pindutin ang Start Stop.

Inhaltsverzeichnis