Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 R Gabay sa User - 2.0

Countdown timer

Maaari mong i-set ang countdown timer na mag-count down mula sa isang naka-preset na oras hanggang zero. Matapos mong i-activate ang countdown timer, pinapakita ito bilang karagdagang display pagkatapos ng TIME na mode.

Gumagawa ang timer ng maikling tunog bawat segundo sa huling 10 segundo at nagpapatunog ng alarma kapag naabot na ang zero.

Para i-set ang oras ng countdown:

  1. Pindutin ang Start Stop upang makapasok sa start menu.
  2. Mag-scroll sa Timers (Mga Timer) gamit ang Light Lock at piliin gamit ang Next.
  3. Mag-scroll sa Countdown (Countdown) gamit ang Light Lock at piliin gamit ang Next.
  4. Pindutin ang View para i-adjust ang oras ng countdown.
  5. I-set ang oras at minuto gamit ang Start Stop at Light Lock. I-accept gamit ang Next.
  6. Pindutin ang Start Stop para simulan ang countdown.

countdown timer Ambit2

Matapos huminto ng countdown, ang display ng countdown timer ay mawawala makalipas ang isang oras na timeout.

Para i-deactivate ang timer, pumunta sa TIMERS (MGA TIMER) sa start menu at piliin ang END countdown (TAPUSIN ang countdown).

TIP:

Maaari mong i-pause/ipagpatuloy ang countdown sa pamamagitan ng pagpindot sa Start Stop.

Inhaltsverzeichnis