Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 R Gabay sa User - 2.0

Mga sport mode

Makakapili ka ng angkop na sport mode mula sa mga nakahandang sport mode. Depende sa sport, ipapakita ang iba't ibang impormasyon sa display habang nag-eehersisyo. Halimbawa, tinutukoy ng sport mode kung ang ginagamit ay ang FusedSpeedTM o ang regular na GPS. (Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang FusedSpeed.) Ang napiling sport mode ay nakakaapekto rin sa mga setting ng ehersisyo, tulad ng mga HR limit, distansya ng autolap, layo ng autolap at dalas ng pagre-record.

Sa Movescount, makagawa ka ng marami pang naka-customize na sport mode, mag-edit ng magagamit nang sport mode at i-download ang mga ito sa relo mo.

TIP:

Para mabilis na makatakbo gamit ang nabigasyon, piliin ang default na sport mode na Run a Route (Takbuhin ang Ruta) o Run a POI (Takbuhin ang POI). Agad ka nitong dadalhin sa isang listahan ng mga ruta/POI sa relo mo na maaari mong piliin para sa iyong pagtakbo.

Inhaltsverzeichnis