Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 R Gabay sa User - 2.0

Paggamit sa heart rate belt

Ang heart rate belt ay maaaring gamitin habang naghehersisyo. Kapag gumagamit ka ng isang heart rate belt, binibigyan ka ng Suunto Ambit2 R ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyong mga aktibidad.

Ang paggamit sa isang heart rate belt ay nagbibigay-daan sa karagdagang impormasyon habang naghehersisyo:

 • heart rate sa mismong oras ng pagbasa
 • average na heart rate sa mismong oras ng pagbasa
 • heart rate na naka-talangguhit
 • mga calorie na nasunog sa pag-eehersisyo
 • gabay sa pag-eehersisyo sa loob ng itinakdang limitasyon ng heart rate
 • Peak Training Effect

Ang paggamit sa isang heart rate belt ay nagbibigay-daan sa karagdagang impormasyon pagkatapos ng ehersisyo:

 • mga calorie na nasunog sa pag-eehersisyo
 • average na heart rate
 • pinakamataas na heart rate
 • tagal ng pag-recover

Pagtu-troubleshoot: Walang heart rate signal

Kung mawala ang heart rate signal, subukan ang sumusunod:

 • Tiyakin na tama ang pagkakasuot mo sa heart rate belt (tingnan ang Pagsuot sa heart rate belt).
 • Tiyakin na ng mga electrode area ng heart rate belt ay mamasa-masa.
 • Palitan ang baterya ng heart rate belt, kung hindi mawala ang mga problema.
 • Muling i-pair ang iyong heart rate belt sa relo (tingnan ang Pagpe-pair ng POD/heart rate belt).
 • Regular na labhan sa washing machine ang telang strap ng heart rate belt.

Inhaltsverzeichnis