Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 R Gabay sa User - 2.0

Nabigasyon sa POI

Pagdaradag sa lokasyon mo bilang point of interest (POI)

Suunto Ambit2 R Hinahayaan kang i-save ang kasalukuyan mong lokasyon o magtakda ng lokasyon bilang isang POI. Maaari kang mag-navigate sa isang naka-save na POI anumang oras, halimbawa, habang naghehersisyo ka.

Maaari kang mag-store sa relo ng hanggang 100 POI. Tandaan na gumagamit din ng quota na ito ang mga ruta. Halimbawa, kung mayroon kang ruta na may 60 waypoint, maaari kang magdagdag pa sa relo ng 40 POI.

Makapipili ka ng uri ng POI (icon) at pangalan ng POI mula sa paunang tinukoy na listahan, o malayang pangalanan ang mga POI sa Movescount. Ang mga paunang tinukoy na icon ay nakalista sa Mga icon.

Para i-save ang isang lokasyon bilang POI:

 1. Maglagay ng sport mode na may naka-activate na GPS at pindutin nang matagal ang Next para ma-access ang menu ng mga opsyon.
 2. Mag-scroll sa Navigation (Nabigasyon) gamit ang Start Stop at ilagay ito gamit ang Next.
 3. Pindutin ang Next upang piliin ang Location (Lokasyon).
 4. Piliin ang Current (Kasalukuyan) o ang Define (I-define) para mano-manong palitan ang mga value ng longitude at latitude.
 5. Pindutin ang Start Stop para i-save ang lokasyon.
 6. Pumili ng naaangkop na uri ng POI para sa lokasyon. Mag-scroll sa iba't ibang uri ng POI gamit ang Start Stop o Light Lock. Pumili ng uri ng POI sa pamamagitan ng Next.
 7. Pumili ng nababagay na pangalan para sa lokasyon. Mag-scroll sa mga opsyon ng pangalan sa pamamagitan ng Start Stop o ng Light Lock. Pumili ng pangalan sa pamamagitan ng Next.
 8. Pindutin ang Start Stop para i-save ang POI.

adding POI AMBIT2 R

TIP:

Maaari kang gumawa ng mga POI sa Movescount sa pamamagitan ng pagpili ng isang lokasyon sa mapa o paglalagay ng mga coordinate. Ang mga POI sa iyong Suunto Ambit2 R at sa Movescount ay palaging naka-synchronize kapag kinonekta mo ang relo sa Movescount.

Pagna-navigate patungo sa isang point of interest (POI)

Suunto Ambit2 R kasama ang GPS navigation na nagbibigay sa iyo ng kakayahang pumunta sa isang naitakdang destinasyon na naka-store bilang isang POI.

PAALALA:

Maaari ka ring mag-navigate habang nagre-record ng ehersisyo, tingnan ang Pagna-navigate habang nag-eehersisyo.

Para pumunta sa isang POI:

 1. Maglagay ng sport mode na may naka-activate na GPS at pindutin nang matagal ang Next para mapuntahan ang menu ng mga opsyon.
 2. Mag-scroll sa Navigation (Nabigasyon) gamit ang Start Stop at ilagay ito gamit ang Next.
 3. Mag-scroll sa mga POIs (Point of interest) (POI o Mga point of interest) gamit ang Light Lock at piliin gamit ang Next.
  Ipapakita ng relo ang bilang ng mga naka-save na POI at libreng espasyong magagamit para sa mga bagong POI.
 4. Mag-scroll sa POI na gusto mong i-navigate gamit ang Start Stop o Light Lock at pumili gamit ang Next.
 5. Pindutin ang Next upang piliin ang Navigate (Mag-navigate). Kung ginagamit mo ang compass sa unang pagkakataon, kailangan mo itong i-calibrate. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Pagka-calibrate sa compass. Pagkatapos i-activate ang compass, ang relo ay magsisimulang humanap ng GPS signal at ipapakita ang GPS found (Nakahanap ng GPS) makaraang makakuha ng signal.
 6. Magsimulang mag-navigate papunta sa POI. Ipinapakita ng relo ang sumusunod na impormasyon:
 7. indicator na nagpapakita ng direksyong tungo sa puntirya mo (tingnan ang dagdag na paliwanag sa ibaba)
 8. ang iyong distansya mula sa puntirya
 9. Ipinapaalam sa iyo ng relong ito na nakarating ka na sa destinasyon mo.

navigating POI AMBIT2 R

Kapag nakapirme o gumagalaw nang mabagal (<4 km/h), ipinapakita sa iyo ng relo ang direksyon na tungo sa POI (o waypoint kung nagna-navigate ng ruta) batay sa bearing ng compass.

navigating POI stationary Ambit2

Kapag nakapirme o gumagalaw nang mabagal (>4 km/h), ipinapakita sa iyo ng relo ang direksyon na tungo sa POI (o waypoint kung nagna-navigate ng ruta) batay sa GMS.

Ang direksyon tungo sa target mo, o bearing, ay ipinapakita kasama ng trianggulong walang laman. Ang direksyon ng iyong paglalakbay, o heading, ay ipinapakita ng mga solid na linya sa itaas ng display. Kapag magkaayon o magka-align ang dalawang ito, tiyak na umuusad ka tungo sa tamang direksyon.

navigating POI moving Ambit2

Pagbubura ng point of interest (POI)

Para burahin ang isang POI:

 1. Maglagay ng sport mode na may naka-activate na GPS at pindutin nang matagal ang Next para mapuntahan ang menu ng mga opsyon.
 2. Mag-scroll sa Navigation (Nabigasyon) gamit ang Start Stop at ilagay ito gamit ang Next.
 3. Mag-scroll sa mga POIs (Point of interest) (POI o Mga points of interest) gamit ang Light Lock at piliin gamit ang Next.
  Ipapakita ng relo ang bilang ng mga naka-save na POI at libreng espasyong magagamit para sa mga bagong POI.
 4. Mag-scroll papunta sa POI na gusto mong burahin gamit ang Start Stop o Light Lock at pumili gamit ang Next.
 5. Mag-scroll tungo sa Delete (Burahin) gamit ang Start Stop. Piliin gamit ang Next.
 6. Pindutin ang Start Stop para kumpirmahin.

deleting POI AMBIT2 R

PAALALA:

Kapag binura mo ang isang POI sa Movescount at i-synchronize ang iyong Suunto Ambit2 R, ang POI ay buburahin mula sa relo ngunit naka-disable lang sa Movescount.

Inhaltsverzeichnis