Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 R Gabay sa User - 2.0

SuuntoLink

I-download at i-install ang SuuntoLink sa iyong PC o Mac para i-update ang software ng iyong relo.

Lubusan naming inirerekomenda ang pag-a-update ng iyong relo kapag available na ang bagong release ng software. Kung may available na update, aabisuhan ka sa pamamagitan ng SuuntoLink at gayundin ng Suunto app.

Bumisita sa www.suunto.com/SuuntoLink para sa higit pang impormasyon.

Para i-update ang software ng iyong relo:

  1. I-plug ang iyong relo sa computer gamit ang kasamang USB cable.
  2. Simulan ang SuuntoLink kung hindi pa ito gumagana.
  3. I-click ang button na i-update sa SuuntoLink.

Inhaltsverzeichnis