Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Получаване на правилни отчитания

Ако се занимавате с дейност на открито, която изисква правилно въздушно налягане при морско равнище или надморска височина, първо трябва да калибрирате своя Suunto Ambit2, като въведете или текущата си надморска височина, или текущото въздушно налягане при морско равнище.

Надморската височина на вашата локация може да се намери на повечето топографски карти или в Google Earth. Референцията на въздушното налягане при морското равнище за вашата локация може да се намери от уебсайтовете на националните метеорологични услуги.

Ако FusedAltiTM е активирана, отчитането за надморска височина ще се коригира автоматично, като използва FusedAlti заедно с калибрацията за надморска височина и налягане при морско равнище. За повече информация вижте FusedAlti.

Абсолютното въздушно налягане се измерва постоянно

Абсолютно въздушно налягане и известна референция за надморска височина = Въздушно налягане при морско равнище

Абсолютно въздушно налягане и известно въздушно налягане при морско равнище = Надморска височина

Промените в местните климатични условия засягат отчитането на надморската височина. Ако времето се променя често, е препоръчително често да нулирате референтната стойност за текуща надморска височина, най-добре преди да започнете своето пътуване, когато имате налични референтни стойности. Докато времето е стабилно, няма нужда да задавате референтни стойности.

Índice