Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Получаване на неправилни отчитания

Профил ALTIMETER (АЛТИМЕТЪР) + стоене на едно място + климатична промяна

Ако вашият профил Altimeter (Алтиметър) е включен за дълъг период от време, а устройството е на фиксирано място, докато климатичните условия се променят, устройството ще дава неправилни отчитания на надморската височина.

Профил ALTIMETER (АЛТИМЕТЪР) + движение в надморска височина + климатична промяна

Ако вашият профил Altimeter (Алтиметър) е включен и времето се променя често, докато се придвижвате нагоре или надолу в надморска височина, устройството ще дава неправилни отчитания.

Профил BAROMETER (БАРОМЕТЪР) + движение в надморска височина

Ако профилът Barometer (Барометър) е включен за продължителен период от време, докато се придвижвате нагоре или надолу в надморска височина, устройството приема, че стоите на едно място, и интерпретира промените в надморската височина като промени във въздушното налягане при морско равнище. Затова ще ви даде неправилни отчитания на въздушното налягане при морско равнище.

Пример: Задаване на референтна стойност за надморска височина

Вие сте на втория ден от двудневен преход. Изведнъж се сещате, че сте забравили да превключите от профила Barometer (Барометър) към профила Altimeter (Алтиметър), когато сте започнали прехода на сутринта. Знаете, че текущите отчитания на надморската височина от вашия Suunto Ambit2 са погрешни. Затова отивате до най-близката локация, показвана на вашата топографска карта, за която има предоставена референтна стойност на надморската височина. Коригирате референтната стойност на надморската височина в Suunto Ambit2 спрямо нея и превключвате от профил Barometer (Барометър) към Altimeter (Алтиметър). Отчитанията на надморската височина отново са точни.

Índice