Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Синхронизация на часа с GPS

Синхронизацията на часа с GPS коригира разминаването между вашия Suunto Ambit2 и часа според GPS. Синхронизирането на часа с GPS автоматично коригира часа веднъж дневно, или след като сте нагласили часа ръчно. Двойното време също се коригира.

бележка:

Синхронизирането на часа с GPS коригира минутите и секундите, но не и часовете.

бележка:

Синхронизирането на часа с GPS коригира времето до точност, ако разминаването е с по-малко от 7,5 минути. Ако часът се разминава с повече от това, синхронизирането на часа с GPS го коригира до най-близките 15 минути.

По подразбиране синхронизирането на часа с GPS е активирано. За да го деактивирате:

  1. В менюто с опции отидете в general (общи), след което в Time/date (Час/дата) и Alarm (Аларма).
  2. Включете или изключете алармата със Start Stop или Light Lock. Потвърдете с Next.
  3. Върнете се към настройките с Back Lap, или задръжта Next натиснат, за да излезете от менюто с опции.

setting GPS timekeeping

Índice