Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Използване на профил Barometer (Барометър)

Профилът Barometer (Барометър) показва текущото въздушно налягане при морско равнище. То се базира на референтните стойности, добавени в настройките, и постоянно измерваното абсолютно въздушно налягане. За информация относно настройките на референтните стойности вижте Задаване на референтни стойности.

Промените във въздушното налягане при морско равнище се представят графично в средния ред на дисплея. Дисплеят показва записването от последните 26 часа с интервал на записване от 15 минути.

Когато профилът Barometer (Барометър) е активиран, иконата за барометър се показва на дисплея. За информация относно настройките на профила Alti & Baro (Алти и баро) вижте Задаване на профили.

Когато профилът Barometer (Барометър) е активиран, Suunto Ambit2 ви показва следната барометрична информация:

  • горен ред: текущото въздушно налягане при морско равнище
  • среден ред: графика, показваща данни за въздушното налягане при морско равнище от последните 27 часа (с интервал на запис от 1 ч.)
  • долен ред: превключвате между температура, час и референтна стойност за надморска височина сView

baro mode

Референтната стойност за надморска височина е последната надморска височина, използвана в режим Alti & Baro (Алти и баро). Тя може да бъде:

  • надморската височина, която сте задали като референтна стойност за надморска височина в профила Barometer (Барометър), или
  • последната записана надморска височина в профила Automatic (Автоматичен), преди да преминете към профил Barometer (Барометър).
бележка:

Ако носите своя Suunto Ambit2 на китката си, ще трябва да го свалите, за да получите точно отчитане на температурата, тъй като телесната ви температура се отразява на първоначалното отчитане.

Índice