Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Използване на профил Altimeter (Алтиметър)

Профилът Altimeter (Алтиметър) изчислява надморската височина въз основа на референтни стойности. Референтната стойност може да бъде или стойността на въздушно налягане при морско равнище, или референтна стойност за надморска височина. Когато профилът Altimeter (Алтиметър) е активиран, иконата за алтиметър се показва на дисплея. За информация относно настройките на профила вижте Задаване на профили.

Когато профилът Altimeter (Алтиметър) е активиран, можете да отваряте следните изгледи:

  • горен ред: текущата ви надморска височина
  • среден ред: информация за надморска височина в 12-часова времева линия под формата на графика
  • долен ред: превключвате между час и температура с View

alti mode

бележка:

Ако носите своя Suunto Ambit2 на китката си, ще трябва да го свалите, за да получите точно отчитане на температурата, тъй като телесната ви температура се отразява на първоначалното отчитане.

Índice