Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Проверяване на местонахождението ви

Suunto Ambit2 ви позволява да проверите координатите на текущото си местонахождение с помощта на GPS.

За да проверите местонахождението си:

  1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
  2. Превъртете до Navigation (Навигация) със Start Stop и влезте с Next.
  3. Натиснете Next, за да изберете Location (Местонахождение).
  4. Натиснете Next, за да влезете в Current (Текущо).
  5. Часовникът започва да търси GPS сигнал и показва GPS found (Намерен е GPS), след като получи сигнал. След това на дисплея се показват текущите ви координати.

checking location

подшушвам:

Можете също така да проверите местонахождението си, докато записвате тренировка, като задържите Next натиснат и влезете в менюто с опции.

Índice