Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Превключване на негативен дисплей

Можете да превключвате дисплея на своя Suunto Ambit2 от светъл към тъмен и обратното.

За да превключите дисплея в настройките:

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Натиснете Next, за да влезете в General (Общи) настройки.
  3. Натиснете Next, за да влезете в Tones/display (Тонове/дисплей).
  4. Превъртете до Invert display (Превключване на дисплея) с бутона Start Stop и потвърдете с Next.

inverting display

подшушвам:

Можете също така да превключите дисплея на своя Suunto Ambit2 от светъл към тъмен, като задържите View натиснат, докато сте в режим Time (Време), спортен режим, режим на навигация или използвате хронометъра и таймерите.

Índice