Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 100 € | REBAJAS DE VERANO | DEVOLUCIÓN GRATUITA

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

Índice
Índice

Превключване на негативен дисплей

Можете да превключвате дисплея на своя Product Name от светъл към тъмен и обратното.

За да превключите дисплея в настройките:

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Натиснете Next, за да влезете в General (Общи) настройки.
  3. Натиснете Next, за да влезете в Tones/display (Тонове/дисплей).
  4. Превъртете до Invert display (Превключване на дисплея) с бутона Start Stop и потвърдете с Next.

inverting display

подшушвам:

Можете също така да превключите дисплея на своя Product Name от светъл към тъмен, като задържите View натиснат, докато сте в режим Time (Време), спортен режим, режим на навигация или използвате хронометъра и таймерите.

Índice