Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Заучаване на стилове на плуване в Suunto Ambit2

Можете да научите своя Suunto Ambit2 да разпознава стила ви на плуване. След като заучите стиловете на плуване, Suunto Ambit2 ги засича автоматично, когато започнете да плувате.

За да заучите стилове на плуване:

 1. Докато сте в режим Pool swimming (Плуване в басейн), задръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Натиснете Next, за да изберете Swimming (Плуване).
 3. Натиснете Next, за да изберете Teach swim style (Заучаване на стил на плуване).
 4. Превъртайте опциите за стил на плуване с Light Lock и Start Stop. Изберете подходящ стил на плуване с Next. Можете да излезете от настройките и да продължите тренировката си, като изберете End. Възможните опции за стил на плуване са:
 5. fly (бътърфлай)
 6. back (по гръб)
 7. breast (бруст)
 8. free (свободен стил)
 9. Преплувайте една дължина на басейна с избрания стил на плуване.
 10. След като приключите да плувате, изберете Start Stop, за да запазите стила. Ако не искате да запазвате стила, натиснете Light Lock, за да се върнете към избора на стил на плуване.

teaching swimming styles Ambit2

подшушвам:

Можете да излезете от заучаването на стилове на плуване по всяко време, като задържите натиснат Next.

За да върнете заучените стилове на плуване към стойностите по подразбиране:

 1. В режим Pool swimming (Плуване в басейн) задръжте натиснат Next, за да отворите менюто с опции.
 2. Натиснете Next, за да изберете Swimming (Плуване).
 3. Превъртете до Reset taught styles (Нулиране на заучени стилове) със Start Stop и го изберете с Next.

Índice