Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

FusedAlti

FusedAltiTM предоставя отчитане на надморска височина, което е комбинация от GPS и барометрична надморска височина. То намалява до минимум ефекта на временни отклонения и грешки в окончателното отчитане на надморска височина.

бележка:

По подразбиране надморската височина се измерва с FusedAlti по време на тренировки, които използват GPS, и по време на навигация. Когато GPS-ът е изключен, надморската височина се измерва с барометричния сензор.

Ако не искате да използвате FusedAlti за измеране на надморската височина, можете да го деактивирате от менюто с опции.

За деактивиране на FusedAlti:

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртете до Alti-baro (Алти-баро) с Light Lock и го изберете с Next.
  3. Превъртете до FusedAlti със Start Stop и го изберете с Next.
  4. Задайте Off (Изкл.) на FusedAlti със Start Stop или Light Lock и потвърдете с Next.

enabling FusedAlti

Когато устройството е в режим time (време), можете да търсите нова референция за барометрична надморска височина с FusedAlti. Това активира GPS-а за максимум 15 минути.

За да потърсите нова референция за барометрична надморска височина с FusedAlti:

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртете до Alti-baro (Алти-баро) с Light Lock и го изберете с Next.
  3. Превъртете до Reference (Референция) с Light Lock и отворете с Next.
  4. Превъртете до FusedAlti със Start Stop и го изберете с Next. GPS-ът се включва и устройството започва да изчислява надморската височина въз основа на FusedAlti.

new reference FusedAlti Ambit2

бележка:

При добри условия активирането на FusedAlti отнема 4 – 12 минути. През това време Suunto Ambit2 показва барометричната надморска височина, а при нейното отчитане се показва ~, което посочва, че надморската височина може да не е точна.

Índice