Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Авторски права

Copyright © Suunto Oy. Всички права запазени. Suunto, имената на продуктите на Suunto, техните лога и другите търговски марки и имена на марката Suunto са регистрирани или нерегистрирани търговски марки на Suunto Oy. Настоящият документ и неговото съдържание са собственост на Suunto Oy и са предназначени единствено за използване от клиентите, за да придобият знания и информация относно работата на продуктите на Suunto. Съдържанието му не бива да се използва или разпространява с никакви други цели, нито да се комуникира, разкрива или възпроизвежда по друг начин без предварителното писмено съгласие на Suunto Oy. Ние сме положили максимални грижи да се уверим, че информацията в настоящата документация е подробна и точна, но не даваме конкретна или изрична гаранция за точността й. Съдържанието на настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие по всяко време. Можете да изтеглите най-актуалната версия на тази документация от www.suunto.com.

Índice