Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Използване на предварително конфигуриран режим с различни спортове

Можете да създадете собствен режим с различни спортове в Movescount и да го изтеглите на своя Suunto Ambit2. Режимът с различни спортове може да включва различни спортни режими в конкретна поредност. Всеки спорт, включен в режима с различни спортове, има собствен таймер за интервал. Можете да изберете Multisport (Различни спортове), Adventure racing (Приключенско състезание) или Triathlon (Триатлон) като режим с различни спортове.

За да използвате предварително конфигуриран режим с различни спортове:

  1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
  2. Натиснете Next, за да влезете в Exercise (Тренировка).
  3. Превъртете до предварително конфигурирания режим с различни спортове с Next. Изчакайте устройството да ви извести, че сигналът за сърдечен ритъм и/или GPS са намерени, или натиснете Start Stop, за да изберете Later (По-късно). Устройството продължава да търси сигнала за сърдечен ритъм/GPS.
  4. Натиснете Start Stop, за да започнете да записвате лога.
  5. Дръжте Back Lap натиснат, за да преминете към следващия спорт в своя режим с различни спортове.

using preconfigured multisport custom mode

Índice