Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Използване на подсветката и заключване на бутоните

Натискането на Light Lock активира подсветката. Можете да промените поведението на подсветката в настройките на часовника от General (Общи) / Tones/display (Тонове/дисплей) / Backlight (Подсветка).

Задържането на Light Lock заключва и отключва бутоните. Можете да промените поведението на заключването на бутоните в настройките на часовника от General (Общи) / Tones/display (Тонове/дисплей) / Button lock (Заключване на бутоните).

backlight button lock

подшушвам:

Изберете настройката за заключване на бутони Actions only (Само при действия) за спортни режими, за да избегнете случайно стартиране или спиране на лога. Когато бутоните Back Lap и Start Stop са заключение, пак можете да активирате подсветката, като натиснете Light Lock, превключите дисплеите, като натиснете Next, и изгледите, като натиснете View.

Índice