Suunto mantiene su compromiso de alcanzar el nivel de conformidad AA en este sitio web de acuerdo con las Pautas de accesibilidad para contenido web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 y otras normas de accesibilidad. Ponte en contacto con el departamento de Servicio al Cliente en EE. UU. en el +1 855 258 0900 (llamada gratuita) si tienes algún problema para acceder a la información contenida en este sitio web.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Допълнителни опции в спортните режими

Когато е избран спортен режим, задръжте Next натиснат, за да отворите допълнителни опции, които можете да ползвате по време на своята тренировка:

additional options

 • Изберете Navigation (Навигация) за достъп до следните опции:

  • Изберете Track back (Проследяване назад), за да проследите маршрута си във всяка една точка от тренировката ви.
  • Изберете Find back (Връщане), за да се върнете към началната точка на своята тренировка.
  • Изберете Location (Местонахождение), за да проверите координатите на текущото си местонахождение или да го запазите като POI.
  • Изберете POIs (Points of interest) (Точки на интерес), за да навигирате до някоя POI.
  • Изберете Routes (Маршрути), за да навигирате по маршрут.
  • Изберете Logbook (Бележник с логове), за да навигирате маршрут по един от записаните логове с GPS данни.
 • Изберете Activate (Активиране), за да включвате или изключвате следните функции:

  • Изберете Interval off/on (Интервал изкл/вкл), за да активирате/деактивирате таймера с интервали. Таймерът с интервали може да се добавя към персонални спортни режими в Movescount. За повече информация вижте Използване на таймер с интервали.
  • Изберете Autopause off/on (Автопауза изкл/вкл), за да активирате/деактивирате автоматичната пауза.
  • Изберете Autoscroll off/on (Автопревъртане изкл/вкл), за да активирате/деактивирате автоматичното превъртане.
  • Изберете HR limits off/on (Ограничения на СР изкл/вкл), за да включите или изключите ограниченията на СР. Стойностите на ограниченията за сърдечния ритъм може да се задават в Movescount.
  • Изберете Compass off/on (Компас изкл/вкл), за да активирате/деактивирате компаса. Когато компасът е активиран по време на тренировка, той се показва като допълнителен дисплея след спортния режим.

Índice