Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Sport Brukerhåndbok - 2.5

Funksjoner

Overvåking av aktivitet

I tillegg til restitusjonstid vist i treningsloggen, overvåker Suunto Ambit3 Sport din generelle aktivitet, både trening og aktiviteten i dag. Overvåking av aktivitet gir deg et fullstendig bilde over aktiviteten din, kaloriene du brenner og restitusjonstiden.

Overvåking av aktivitet er tilgjengelig som en standardvisning i Time. Du kan se på skjermen ved å trykke på Next (siste skjerm).

Du kan vise/skjule skjermen for overvåking av aktivitet fra start-menyen under Displays (Skjermer) » Activity (Aktivitet). Veksle med Next.

Skjermen for overvåking av aktivitet har tre visninger som du kan endre ved å trykke på View.

activity monitor

  • Activity today (Aktivitet i dag): kaloriforbruk i dag; den stiplede linjen på søylediagrammet viser gjennomsnittlig daglig kaloriforbruk for de siste sju dagene, ikke inkludert i dag
  • Week activity (Aktivitet denne uken): daglig kaloriforbruk i løpet av de siste sju dagene med i dag lengst til høyre; den stiplede linjen på søylediagrammet og nedre rad indikerer gjennomsnittlig daglig kaloriforbruk for de siste sju dagene, ikke inkludert i dag
  • Recovery time (Restitusjonstid): restitusjonstiden for de neste 24 timene basert på registrerte treninger og aktiviteten i dag

Table of Content