Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | EASY RETURNS

Suunto Ambit3 Sport Brukerhåndbok - 2.5

Trene med sportsmoduser

Bruk sportsmoduser (se Sportsmoduser) til å registrere treningslogger og vise forskjellig informasjon i løpet av treningen.

Du kan få tilgang til sportsmodusene under Exercise (Trening)-menyen ved å trykke på Start Stop.

Bruk Suunto Smart Sensor

En Bluetooth® Smart-kompatibel pulssensor, som Suunto Smart Sensor, kan brukes med Suunto Ambit3 Sport for å gi deg mer detaljert informasjon om treningsintensiteten.

Mens du trener, registrerer pulssensoren:

 • puls i sanntid
 • gjennomsnittspuls i sanntid
 • puls vist i diagram
 • kalorier som ble forbrent under trening
 • veiledning til trening innenfor definerte pulsgrenser
 • Treningseffekttopp

Og etter trening, gir pulssensoren:

 • totalt antall kalorier som ble forbrent under trening
 • gjennomsnittspuls
 • toppuls
 • restitusjonstid

Hvis du bruker Suunto Smart Sensor, har du også den ekstra fordelen med pulsminne. Minnefunksjonen i Suunto Smart Sensor bufrer data dersom sendingen til Suunto Ambit3 Sport blir avbrutt.

Dermed får du nøyaktig informasjon om treningsintensitet i aktiviteter som svømming, hvor vann blokker overføringen. Det betyr at du til og med kan legge igjen Suunto Ambit3 Sport etter å ha startet en registrering. For mer informasjon, se brukerhåndboken for Suunto Smart Sensor.

Uten en pulssensor, gir Suunto Ambit3 Sport kaloriforbruk og restitusjonstid for løping og sykling hvor hastighet brukes til å anslå intensitet. Vi anbefaler imidlertid å bruke en pulssensor for å få nøyaktige intensitetsavlesninger.

Slå opp i brukerhåndboken for Suunto Smart Sensor eller annen Bluetooth Smart-kompatibel pulssensor for ytterligere informasjon.

Sette på Suunto Smart Sensor

For å begynne å bruke Suunto Smart Sensor:

 1. Smekk sensoren godt inn i stroppkontakten.
 2. Juster lengden på stroppen etter behov.
 3. Fukt området rundt stroppelektroden med vann eller elektrodegel.
 4. Sett stroppen på slik at den ligger tett og Suunto-logoen vender opp.

putting on belt

Smart Sensor slår seg på automatisk når den oppdager et hjerteslag.

TIPS:

Ha stroppen mot bar hud for best resultat.

Se i Suunto Smart Sensor brukerhåndbok for ytterligere informasjon og feilsøking.

MERK:

Tørr hud under beltets elektroder, løse belter og syntetiske skjortematerialer kan forårsake unormale høye pulslesinger. Fukt beltets elektroder godt og stram til beltet for å unngå forhøyet puls. Hvis du ellers er bekymret for pulsen din, ta kontakt med en lege.

Starte en trening

Slik begynner du å trene:

 1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
 2. Trykk på Next for å gå inn i Exercise (trening).
 3. Bla gjennom sportsmodusalternativene med Start Stop eller Lys/Lås og velg en passende modus med Next.
 4. Klokken begynner automatisk å søke etter et pulsbeltesignal dersom den valgte sportsmodusen bruker pulsbelte. Vent til klokken gir beskjed om at pulsen og/eller GPS-signalet er funnet, og trykk på Start Stop for å velge Later (senere). Enheten fortsetter å søke etter puls/GPS-signal.
 5. Trykk på Start Stop for å starte registrering av treningsøkten. For å få tilgang til flere alternativer mens du trener, holder du Next inne.

starting exercise Ambit3

Under trening

Suunto Ambit3 Sport gir deg en mengde ekstra informasjon under trening. Innholdet i informasjonen varierer avhengig av hvilken sportsmodus du har valgt (se Sportsmoduser). Du får også mer informasjon hvis du bruker et pulsbelte og GPS når du trener.

Her er noen ideer for bruk av klokken under trening:

 • Trykk på Next for å bla gjennom sportsmodus-skjermene.
 • Trykk på View for å se forskjellig informasjon på nederste rad i displayet.
 • Hvis du vil unngå at loggregistreringen stopper utilsiktet eller unngå å ta unødvendige ekstrarunder, kan du låse tastene ved å holde Light Lock inne.
 • Trykk på Start Stop for å pause registreringen. Når du skal gjenoppta registreringen, trykker du på Start Stop en gang til.

Slik registrerer du spor eller baner

Avhengig av sportsmodusen du har valgt, lar Suunto Ambit3 Sport deg registrere ulike opplysninger under trening.

Hvis sportsmodusen har GPS aktivert, registrerer Suunto Ambit3 Sport også banen din under treningen. Du kan vise banen i Suunto-appen som en del av den registrerte øvelsen.

Lage runder

I løpet av treningen kan du lage runder enten manuelt eller automatisk ved å stille inn autorunde-intervallet i Movescount. Når du lager runder automatisk registrerer Suunto Ambit3 Sport rundene basert på distansen du har angitt i Movescount.

Hvis du lager manuelle runder, trykker du på Back Lap under treningen.

laps Ambit3

Suunto Ambit3 Sport viser følgende informasjon:

 • øverste rad: delt tid (varighet fra oppstarten av loggen)
 • midterste rad: rundenummer
 • nederste rad: rundetid
MERK:

Treningssammendraget viser alltid minst én runde, treningen din fra start til mål. Rundene du har gjort i løpet av treningen vises som ekstra runder.

Navigering under trening

Hvis du vil kjøre en rute eller til et interessepunkt (POI), kan du velge en sportsmodus, for eksempel Kjør en rute, og begynne å navigere umiddelbart.

Du kan også navigere en rute eller til et interessepunkt under trening i andre sportsmoduser som har GPS aktivert.

Navigering under trening:

 1. Hold Next inne mens du er i en sportsmodus med GPS aktivert for å åpne alternativmenyen.
 2. Trykk på Next for å velge navigation (navigering).
 3. Bla til POIs (Points of interest) (interessepunkter) eller Routes (ruter) med Light Lock og velg med Next.
  Navigeringsveiledningen vises som siste visning i den valgte sportsmodusen.

navigating during exercise Ambit3

Navigeringen kan deaktiveres under Navigation (navigering) på alternativmenyen ved å velge End navigation (avslutt navigering).

MERK:

Hvis innstillng av GPS-nøyaktighet (se GPS-nøyaktighet og strømsparing) av din sportsmodus er Good (Bra) eller lavere, mens du navigerer GPS-nøyaktighet til Best (Best). Batteriforbruk er derfor høyere.

Bruk av kompass under trening

Du kan aktivere kompasset og legge det til en egendefinert sportsmodus under treningen.

Slik bruker du kompasset under treningen:

 1. Hold Next inne mens du er i sportsmodus for å åpne alternativmenyen.
 2. Bla til Activate (Aktiver) med Light Lock og velg med Next.
 3. Bla til Compass (Kompass) med Light Lock og velg med Next.
 4. Kompasset vises som det siste displayet i egendefinert sportsmodus.

using compass during exercise Ambit3

Deaktiver kompasset ved å gå tilbake til Activate (aktiver) i alternativmenyen og velg End compass (avslutt kompass).

Table of Content