Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Sport Brukerhåndbok - 2.5

Nedtellingsur

Du bruke nedtellingsuret slik at det teller ned fra et forhåndsdefinert tidspunkt til null. Nedtelleren avgir et kort lydsignal hvert sekund de siste ti sekundene, og en alarm utløses når null er nådd.

Du kan vise/skjule nedtellingsuret fra start-menyen under Displays (Skjermer) » Countdown (Nedtelling). Veksle med Next.

Innstilling av nedtellingstid:

  1. Trykk på Next til du når skjermen for nedtellingsuret.
  2. Trykk på View for å stille inn nedtellingstiden.
  3. Still inn time- og minuttverdiene med Start Stop og Light Lock. Godta med Next.
  4. Trykk på Start Stop for å starte nedtellingen.

countdown timer Ambit3

TIPS:

Du kan ta pause/fortsette nedtellingen ved å trykke på Start Stop.

Table of Content