Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Sport Brukerhåndbok - 2.5

Ruter

Du kan opprette en rute i Movescount, eller importere en rute opprettet med en annen tjeneste.

Slik legger du til en rute:

 1. Gå til www.movescount.com og logg inn.
 2. Synkroniser Suunto Ambit3 Sport med Movescount ved bruk av Suuntolink og den medfølgende USB-kabelen.

Ruter kan også slettes gjennom Movescount.

Navigere en rute

Du kan navigere en rute du har lastet ned til Suunto Ambit3 Sport fra Movescount (se Ruter) eller registrert fra en trening (se Slik registrerer du spor eller baner).

TIPS:

Du kan også navigere som sportsmodus (seNavigering under trening).

Slik navigerer du en rute:

 1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til Navigation med Start Stop og legg inn med Next.
 3. Bla til Routes med Start Stop og legg inn med Next. Klokken viser antallet lagrede ruter, og deretter en liste over alle rutene dine.
 4. Bla til ruten du ønsker å navigere med Start Stop eller Light Lock. Velg Next.
 5. Trykk på Next og velg Navigate. Alternativt kan du trykke på View for å først forhåndsvise en rute.
 6. Klokken viser alle veipunktene på den valgte ruten. Bla til veipunktet du vil bruke som startpunkt med Start Stop eller Light Lock. Godta med Next.
 7. Hvis du har valgt et veipunkt midt i ruten, ber Suunto Ambit3 Sport deg velge navigasjonsretning. Trykk på Start Stop for å velge Forwards eller Light Lock for å velge Backwards. Hvis du valgte det første veipunktet som startpunkt, Suunto Ambit3 Sport navigerer ruten fremover (fra første til siste veipunkt). Hvis du valgte det siste veipunktet som startpunkt, Suunto Ambit3 Sport navigerer ruten bakover (fra siste til første veipunkt).
 8. Hvis det er første gang du bruker kompasset, må du kalibrere det (se Kalibrering av kompasset). Etter at kompasset er aktivert, søker klokken etter et GPS-signal og viser GPS found etter å ha hentet signalet.
 9. Start navigering til det første veipunktet på ruten. Klokken informerer deg når du nærmer deg veipunktet, og starter automatisk å navigere til neste veipunkt på ruten.
 10. Før det siste veipunktet på ruten informerer klokken deg om at du har nådd målet.

navigating route Ambit3

navigating route2 Ambit3

Slik hopper du over et veipunkt på en rute:

 1. Hold Next inne mens du navigerer ruten for å åpne alternativmenyen.
 2. Trykk på Next for å velge Navigation.
 3. Bla til Skip waypoint med Start Stop og velg med Next. Klokken hopper over veipunktet og begynner øyeblikkelig å navigere til neste veipunkt på ruten.

skipping waypoint Ambit3

Under navigering

Under navigering trykker du på View for å bla i følgende visninger:

 1. visning av hele banen som viser hele ruten
 2. innzoomet visning av ruten. Du kan endre kartretningen på klokkeinnstillingene under GENERELT » Kart.
 3. Går opp: Viser kartet som er zoomet inn med retningen opp.
 4. Nord opp: Viser kartet som er zoomet inn med nord opp.
 5. visning av veipunktsnavigasjon

during navigation Ambit3

Hel bane-visning

Hel rute-visning viser følgende informasjon:

 • (1) pil som indikerer din posisjon og peker i den retningen du er på vei.
 • (2) det neste veipunktet på ruten
 • (3) det første og siste veipunktet på ruten
 • (4) Det nærmeste interessepunktet vises som et ikon.
 • (5) skalaen for hel bane-visningen vises

fulltrack view

MERK:

I hel bane-visning er nord alltid oppover.

Visning av veipunktsnavigasjon

Visningen av veipunktsnavigasjon viser følgende informasjon:

 • (1) pil som peker i retning av neste rutepunkt
 • (2) avstanden til neste veipunkt
 • (3) det neste veipunktet du beveger deg mot

waypoint view Ambit3

Table of Content